• Kunjaban, Near Circuit House, Agartala, Tripura 799006
  • 0381-2324807
  • mission.agartala@mofa.gov.bd

Bangladesh Portal

Daily Prothom-alo                                             Ittefaq                                                    Amar Desh

Samakal

Amadershomoy

kaler kantho

Jai Jai Din

Bangladesh Pratidin

Daily Inqilab

Manab Zamin

Sangram

Bhorer Kagoj

Janakantha

Jugantor

Sangbad

Shokaler Khabor

Gonokantho

Bonik Barta

Amadar Orthoneeti

Bhorer Dak

Dinkal

Destiny

Manob Kantha

Dainik Azadi

Alokito Bangladesh

Vorer Pata